06-57423354 of 0519-332809

 
 
 
 
 

Historie

Voor alles herberg

In een wereld waarin de ene verandering de andere in een razend tempo opvolgt, biedt cultuurhistorie een bepaalde houvast. Een pand dat bol staat van zulke historie is ons eigen Posthûs .

In het begin

De geschiedenis van deze herberg is te herleiden vanaf 1646. Zeker is dat sinds de zeventiende eeuw dit gebouw onderdak bood aan rondtrekkende reizigers. Het is niet verwonderlijk dat juist hier een herberg verrees. Burdaard was toentertijd een belangrijk knooppunt. Aan de ene kant richting Dokkum en aan de andere kant richting Leeuwarden. In die tijd ging de handel voornamelijk over water. De Dokkumer Ee werd, door de vele bedrijvigheid, ook wel de slagader van het dorp genoemd. De herberg profiteerde optimaal van deze economische bloei. Boeren stalden hun rijtuigen in de zogenaamde ‘doorreed’.

Postdistributie

Ook veehandelaren gebruikten de doorreed, grenzend aan de herberg. Hier stalden zij hun vee voordat het op transport ging naar Londen. Deze doorreed diende later, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, als een soort distributiecentrum voor de post. Postkoetsen reden de doorreed binnen waarna de post werd gesorteerd en de bel geluid. Dorpsbewoners haalden dan de post op, die aan hen gericht was. Vandaar dat wij It Posthûs zo genoemd hebben.

De poort van Burdaard

Volgens de overlevering had dit pand van oudsher een poort. Het verhaal vertelt dat in 1811 Rinse Gerbens zijn naam veranderd heeft in Poortinga. Zeker is dat bijna alle Poortinga’s, waar ook ter wereld, hier hun roots vinden. Vanaf het midden van de 19e eeuw, kwam er een hoog verloop van zowel eigenaars als bestemming van het gebouw. In 1866 werd het gebouw geveild als woonhuis. Ergens eind 19e en begin 20ste eeuw verloor het pand haar functie als herberg.

Tekening met poort van Burdaard en e ophaalbrug over de Dokkumer Ee, eind 18e eeuw naar tekening door J. Bulthuis in prent gebracht door K.F. Bendorp

Tekening met poort van Burdaard en de ophaalbrug over de Dokkumer Ee, eind 18e eeuw naar tekening door J. Bulthuis in prent gebracht door K.F. Bendorp.

Door de jaren heen is het water altijd belangrijk gebleven. Vroeger bracht het handel, tegenwoordig toerisme. Een handige zet van de gemeente was dan ook om de tol ‘om te draaien’. Tot 1953 moesten burgers nog tol betalen, als zij de brug overstaken. Op dit moment betaal je om de brug door te mogen. Al die waterrecreanten gaven It Posthûs een nieuwe impuls. In 1987 werd de bouw van het terras op het water gerealiseerd. Dit bracht nog meer toeristen. Deze wilden graag in het dorp kunnen dineren. Niet geheel verwonderlijk dus dat It Posthûs een restaurant werd. Ook de aangelegde fietspaden langs het water leidden de nodige burgers naar het dorp. In 2005 gaven wij het pand haar naam terug waar het cultuurhistorisch gezien recht op heeft. In 2010 gaven wij het pand ook haar oorspronkelijke bestemming terug. Namelijk, het herbergen van reizigers en toeristen.

Overzicht van It Posthûs in huidige staat

Verantwoording:
Kingma, A. (2007) Drie eeuwen Burdaard. Burdaard: Stichting Ald Burdaard